Lesinformatie

Diep gelegen in het brein is de hippocampus een zeer belangrijk gebied voor het geheugen. Dit gebied is kwetsbaar voor normale veroudering. Muziek en de emotie van muziek treffen dit gebied. De verbinding tussen de hippocampus en de voorzijde van de hersenen is heel belangrijk bij het opgroeiende kind. Dit deel van de hersenen bepaalt uiteindelijk onze autonomie, onze onafhankelijkheid. Die voorzijde wordt nog ontwikkeld tot het 25e á 30e levensjaar. Hoe rijker je opgroeit des te rijker het brein zich ontwikkelt. Muziek maken kan hier een belangrijke rol bij spelen.

Maar ook ná je jeugd en juíst op latere leeftijd moet je je brein blijven activeren om achteruitgang zoveel mogelijk tegen te gaan: ‘use it or lose it’. Dit kun je op een hele goede manier doen met behulp van muziek maken.

Hoe eerder je met muziek maken begint, des te langer je brein en je algehele welbevinden er dus plezier van hebben. Muziek maken blijkt en blijft op elke leeftijd zinvol; om je hersenen te prikkelen en actief te houden, maar ook voor grote emotionele voldoening.